قوانین و مقررات فروشگاه

  • خریدهای از طریق پست در بازه زمانی 2 الی 6 روز ارسال میگردد.
  • سفارش هایی که قبل از 12ظهر (روز کاری) پرداخت انجام میشود همان روز ارسال میگردد و برای بعد از ساعت 12 ظهر فردای روز کاری ارسال خواهد گردید.